Ledelsesteamet for Boligerne, Lundedammen og Enghusene

Boligerne, Lundedammen og Enghusene hører administrativt sammen, af en overordnet leder og en kontorfuldmægtig. Hver af enhederne har en daglig teamleder.

Ledelsesprincipperne for boligerne, Enghusene og Lundedammen er nærværs ledelse som skal være med til at sikre, de bedste forudsætninger for personalets arbejde med beboerne. Der tages ligeledes udgangspunkt i Brøndby kommunes ledelsesgrundlag.

Laila Aggergaard er øverste ansvarlige leder for den samlede enhed og for boligerne på Brøndbyøstervej.

Hver afdeling har en teamleder. Hvis opgave er at facilitere, implementere drift- personale- og faglige. Teamlederne er pårørendes og øvrige eksterne samarbejdspartneres direkte kontakt til ledelsen.  

Hver teamleder har, hver femte uge, en teamleder rådighedsvagt, hvilket betyder at der altid er ledelse tilgængelig udenfor ordinær arbejdstid.

Billede af Lailla

Laila G. Aggergaard

Leder

43 28 33 66 / 23 11 22 62

laiga@brondby.dk

Billede af Michelle

Michelle Sandholm

Stedfortræder og teamleder Enghusene

92 43 37 15

misan@brondby.dk

Billede af Puk

Puk Elmkjær

Teamleder Lionslund og Tranumparken

30 89 47 31

pukem@brondby.dk

Billede af Astrid

Astrid Lindum Trolle Christensen

Teamleder Lionslund og Tranumparken

51 26 14 38

aslic@brondby.dk

Billede af Henrik

Henrik Dransfeldt

Teamleder Syd, nattevagter og det sundhedsfaglige team

24 65 76 03

hedra@brondby.dk

Christina Ernst

Teamleder Øst og Vest

chrern@brondby.dk

Billede af Henrik

Henrik Larsen

Teknisk serviceleder

29 28 10 12

henlar@brondby.dk

Organisation

Vores organisation er enkelt opbygget, bestående af en overordnet leder, fælles administration og fem teams.

Organisationsdiagrammet som tekst

Leder: Laila G. Aggergaard

Michelle A. Sandholm, Stedfortræder

 

Adm. Koordinator

Louise S. Njie

Morten R. Hansen, Specialist

Birgit Henriksen, Specialist

 

Sundhedsfagligt Team

Susan E. Petersen, Sundhedsf. Koordinator

Jeanette Hansen, Sundhedsf. Medarbejder

 

Arbejdsmiljø Koordinator

Gregers K. Bendorff

 

Teknisk Service

Henrik Larsen, teknisk serviceleder

Hans Greve, Social vicevært

 

Teamleder

Christina Ernst, Øst &Vest

Henrik Dransfeldt, Syd, Sundhedsfaglig Team & Nattevagter

Michelle A. Sandholm, Enghusene & Lundedammen

Astrid L.T. Christensen, Strandboligerne Hus 1 - Hus 2

Puk Elmkjær, Strandboligerne Hus 3 - Hus 4

Vakant, Strandboligerne Etageboligerne

Hent organisationsdiagrammet som pdf

Sidst opdateret den 12. januar 2024