Enghusene

Enghusene er et højt specialiseret botilbud jf. SEL §108 for borgere med udviklingshæmning og psykiatriske tillægsdiagnoser.

Enghusene er et tilbud for voksne borgere med komplekse problemstillinger samt problemskabende adfærd. Enghusene er godkendt til at modtage borgere med domtype 2-5. Borgerne i Enghusene kræver en særlig tilrettelagt pædagogisk og sundhedsfaglig indsats, som er funktionsbestemt og tilstandsspecifik. Indsatsen tager udgangspunkt i borgernes diagnoser, adfærd og problemstillinger og fokuserer på at skabe livskvalitet og trivsel trods deres komplekse livsvilkår.

Pædagogisk og sundhedsfaglig tilgang

I Enghusene er det borgerens funktionsniveau, behov og livsvilkår, der er bestemmende for hvordan hverdagen struktureres. Grundet borgernes komplekse udfordringer og adfærd er den pædagogiske og sundhedsfaglige indsats altid funktionsbestemt og tilstandsspecifik. Vi arbejder tværfagligt for at sikre borgernes generelle trivsel da den pædagogiske tilgang og det sundhedsfaglige fokus er hinandens forudsætninger.

Vi har et tæt samarbejde med eksempelvis sagsbehandlere, læger, Oligofreni og psykiatri, pårørende, værger og netværk samt dag- og aktivitetstilbud. Samarbejdet har stor betydning for vores måde at tilpasse indsatserne til borgerne og er en måde at sikre alle aspekter af borgernes liv og historik inkluderes værdifuldt.

De fællesfaglige tilgange har til formål at afstemme pædagogikken til borgerens dagsform og livsvilkår, og til dette bruger vi redskaber fra nedenstående metoder.

Vores arbejdsmetoder

Low Arousal

Low Arousal er en roskabende metode og tilgang, der i praksis handler om affektsmitte og nedtrapning af konflikt– og affektniveau.

LA2

LA2 er et redskab, der beror på kontinuerlig opdateret viden om borgerne og deres trivsel. Risikovurderingerne tager udgangspunkt i LA2, og gennem handlingsplaner, trivselsplaner og læringsplaner, hvor borgerne har indflydelse, afstemmes indsatsen.

Neuropædagogik og Neuropsykologi

Neuropædagogik og Neuropsykologi er den del af indsatsen og metodekataloget, som giver indsigt i borgernes hjerneskader, reaktionsmønstre og udfordringer. Neuropædagogikken fokuserer på at skabe bevidsthed om hvad der er manglende kompetencer og udfordringer, for at kunne præcisere den pædagogiske indsats.

ADL træning

ADL står for "almindelig daglig levevis" og indbefatter dagligdagens praktiske gøremål såsom vasketøj, madlavning og generelt set vedligeholdelse af sit hjem. Træning heraf betyder derfor, at vi løbende kravtilpasser alt efter hvor meget beboeren selv kan håndtere samt hvor meget beboeren kan motiveres til både på den lange bane som i den give situation.

 

KRAP

KRAP understøtter bestillingen fra borgernes sagsbehandlere. KRAPs udgangspunkt i søjlemodellen, styrker indsatsen ved at tilbyde redskaber til undersøgende, analyserende og løsningsorienteret praksis.

Sansestimuli

For vores borgere er den sensoriske oplevelse ikke blot input men spiller en afgørende rolle i deres forståelse og interaktion med verden. Derfor er det essentielt for beboerne, at de har et personale, der forstår og adresserer betydningen samt indvirkningen, som disse udfordringer har på dagligdagen.

 

Indenfor "sansestimuli" findes fem forskellige, der alle er vitale kognitive, emotionelle og motoriske evner, værende;  1) visuel, 2) auditiv, 3) taktil, 4) lugte og 5) gastronomisk, der hver især har stærk indvirkning på kognitiv, emotionel og motorisk

Vores hverdag

Det er borgerens præmisser og ønsker, der vil være de styrende elementer i indsatsen. Vi forstår at dagsformen kan variere og afstemmer derfor løbende hverdags-/ugestrukturen gennem faglige observationer og refleksioner, udredninger, døgnrytmeplaner, indsatsplaner og risikovurderinger.

Borgerens hverdag kan bestå af interne eller eksterne aktivitets- og dagtilbud. Enghusene tilbyder integreret dagtilbud for de borgere, som ikke kan navigere i ukendte og uforudsigelige omgivelser. Vi har muligheden for at skabe en ramme, hvor udefrakommende forstyrrelser er reduceret og borgeren har en bedre forudsætning for trivsel og udvikling. Derfor er det vigtigt for os at ugen struktureres i samarbejde med vores borgere, da de er specialisterne i deres eget liv.

beboers uge skema

Boligen

I Enghusene er boligerne solistboliger og skærmede. Hver bolig består af selve borgerens bolig og badeværelse samt et køkken-/dagtilbudsområde, der fungerer som fællesområde for borgeren og medarbejderen. Hver bolig har adgang til egen og afskærmet terrasse. Boligerne har ikke direkte adgang til hinanden.

Både bolig og integreret dagtilbud er tilpasset borgernes behov og adfærd. Indretningen har betydning for borgeren, medarbejderen og det samvær der tilbydes.

Omkring os ligger Brøndby Skoven, hvor vi ofte er på gå- og cykelture. Naturen omkring os spiller en stor rolle i tilpasset sansestimuli samt fysiske og psykiske velvære. Der er ikke langt til bymiljø med indkøbsmuligheder og Brøndby Strandpark er kun en kort køretur væk.

plantegning af bolig

Kontakt

Enghusene

Brøndbyøstervej 156 C
2605 Brøndby

Tlf. 23 29 90 56

Mailadresse. misan@brondby.dk

Leder

Laila Aggergaard

Direkte tlf. 43 28 33 66
Mobil 23 11 22 62

laiga@brondby.dk


Se oversigt over teamledere

Sidst opdateret den 13. februar 2024