Fælles faglige tilgang

Nedenfor kan du få indblik i Boligernes pædagogiske tilgange og metoder.

 

  • Afstemt pædagogik: tager udgangspunkt i at identificere tegn på uhensigtsmæssig adfærd og derefter lægge en plan for hvilke pædagogiske redskaber og/eller handlinger, der skal gøres brug af for på sigt at ændre adfærden samt, hvad man som leder og medarbejder kan gøre efter en given hændelse
  • Low Arousal (LA): er en roskabende metode og tilgang, som i praksis handler om affektsmitte og nedtrapning af konflikt –og affektniveau.
  • Low Arousal (LA2): er et redskab som kontinuerligt kræver opdateret viden om borgerne og deres trivsel. Risikovurderingerne tager udgangspunkt i LA2, og gennem handlingsplaner, trivselsplaner og læringsplaner, hvor borgerne har indflydelse, afstemmes indsatsen.
  • KRAP: understøtter bestillingen fra borgernes sagsbehandlere. KRAPs udgangspunkt i søjlemodellen, styrker indsatsen ved at tilbyde redskaber til undersøgende, analyserende og løsningsorienteret praksis.
  • Neuropædagogik og Neuropsykologi: er en del af indsatsen og metodekataloget, som giver indsigt i borgernes hjerneskader, reaktionsmønstre og udfordringer. Neuropædagogikken fokuserer på at skabe bevidsthed om hvad der er manglende kompetencer og udfordringer, for at kunne præcisere den pædagogiske indsats.
  • ADL træning: ADL står for "almindelig daglig levevis" og indbefatter dagligdagens praktiske gøremål såsom vasketøj, madlavning og generelt set vedligeholdelse af sit hjem. Træning heraf betyder derfor, at vi løbende kravtilpasser alt efter hvor meget beboeren selv kan håndtere samt hvor meget beboeren kan motiveres til både på den lange bane som i den give situation.  
  • Autismespektrumsforstyrrelse pædagogik: med autismespektrumsforstyrrelsespædagogik søger vi at holde stressniveauet nede. Dette  starter i tilrettelæggelsen af indsatsen, hvor beboerens udfordringer anerkendes således at vi kan kompensere for beboerens udfordringer værende bl.a. kommunikation, socialt samspil, sanseintegration og eksekutive funktioner.
  • Sansestimuli: For vores borgere er den sensoriske oplevelse ikke blot input men spiller en afgørende rolle i deres forståelse og interaktion med verden. Derfor er det essentielt for beboerne, at de har et personale, der forstår og adresserer betydningen samt indvirkningen, som disse udfordringer har på dagligdagen.

    Indenfor "sansestimuli" findes fem forskellige, der alle er vitale kognitive, emotionelle og motoriske evner, værende;  1) visuel, 2) auditiv, 3) taktil, 4) lugte og 5) gastronomisk, der hver især har stærk indvirkning på kognitiv, emotionel og motorisk

Sidst opdateret den 12. januar 2024