Pædagogstuderende

Praktikforløb og bekendtgørelser for pædagoguddannelsen.

Pædagogstuderende

Boligerne har studerende i alle tre praktikker. Den studerende får tildelt en vejleder, som understøtter de studerendes læringsmål. Målene sættes op i samarbejde mellem vejleder og den studerende. Der tages udgangspunkt i praktikbekendtgørelsen. Se linkene nedenfor for yderligere information.

Praktikforløb for pædagoguddannelsen

Praktikforløb for pædagoguddannelsen

https://www.kp.dk/uddannelser/paedagog/

Bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen

Bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/354

Sidst opdateret den 06. juni 2022