Ledelsesteamet for Boligerne, Lundedammen og Enghusene

Boligerne, Lundedammen og Enghusene hører administrativt sammen, af en overordnet leder og en kontorfuldmægtig. Hver af enhederne har en daglig teamleder.

Ledelsesteamet på Boligerne, Lundedammen og Enghusene

Leder

Laila G. Aggergaard

Leder

43 28 33 66 / 23 11 22 62

laiga@brondby.dk

Teamplanlægger Michelle

Michelle Sandholm

Teamleder Lundedammen

92433715

misan@brondby.dk

Puk

Puk Elmkjær

Teamleder Vest

30894731

pukel@brondby.dk

Astrid

Astrid Lindum Trolle Christensen <>

Teamleder Øst

aslic@brondby.dk

Teamleder Gregers

Gregers Klippert Bendorff

Teamleder Enghusene

24415438

grklb@brondby.dk

Henrik Dransfeldt

Henrik Dransfeldt

Teamleder Syd

24657603

hedra@brondby.dk

Ledelsesprincipper for boligerne, Enghusene og Lundedammen er nærværs ledelse skal være med til at sikre, de bedste forudsætninger for personalets arbejde med beboerne. Der tages ligeledes udgangspunkt i Brøndby kommunes ledelsesgrundlag.

Laila Aggergaard er den øverste Leder af boligerne, Enghusene og Lundedammen. 

Hver teamleder er med til at facilitere, implementere drift og den faglige ledelse, samt ansvaret for den daglige personaleledelse. Hver teamleder har, hver femte uge har en teamleder rådighedsvagt, hvilket betyder at der altid er ledelse tilgængelig udenfor ordinær arbejdstid.

Sidst opdateret den 19. maj 2022