Fælles faglige tilgang

Nedenfor vil vi gerne give dig et indblik i Boligernes pædagogiske tankegang og metoder.

Boligerne arbejder ud fra principperne om afstemt pædagogik, som er funktionstilpasset og tilstandsspecifik på den enkelte beboer.


Med afsæt i overstående, sikre vi borgernes selvstændighed og medindflydelse på eget i liv. Det er boligernes målsætning at beboerne, støttes i at være den bedste udgave af sig selv.

Personalet tager en konkret vurdering af den enkelte beboers behov, enten ved kompensering, støtte eller direkte personlig hjælp.

  • Vi kan kompensere via tavler eller påmindelser, struktur mv.
  • Vi støtter beboerne ved samtaler, ved økonomiforståelse, madlavning, ro skabende adfærd mv.
  • Vi hjælper ved beboeren kan transportere sig, personlig pleje og forflytninger

Vi sikre tilgangen også rummer samarbejde på tværs af faggrupper, både somatiske sundhedsfaglige, oligofreniteamet, pårørende og dagtilbud. Så vi alle løfter og støtter beboernes hverdag.

 

På boligerne anvender vi bla. pædagogiske følgende metoder:

  • LA
  • LA2
  • KRAP
  • Neuropædagogik
  • ADL træning
  • Autismepædagogik

Vi altid nysgerrige på den enkelte borger og hvad der skal til for at understøtte beboernes funktionsniveau, sociale og relationelle betingelser.

Ridning

Vi tilbyder et begrænset antal pladser til ridning, i samarbejde med den lokale rideklub, understøttet af personaler fra boligerne.

Sidst opdateret den 28. juni 2022